Ezitshisa ibunzi eMzantsi Afrika

By Oluthando Keteyi - 12 September 2019Views : 835


Ezinkxakamisa uMzantsi Afrika namhlanje ziquka, Ingxelo kaBheki Cele ngezinga lobalo lobundlobongela, ukusweleka kukaThami Shobede, umngcwabo kaRobert Mugabe netyala likaNicholas Ninow.

UMphathiswa uBheki Cele uthi ubulawo lwabantu lwenyuke ngo3.4% ngelixesha ukuhlukunyezwa kwamanina nabantwana konyuke ngo4.6%.Kwezolonwabo, imvumi, uThami Shobede uswelekile esesibhedlele emva kokuwa!

Amalungu wePalamente abonise imvakalelo ngengxelo yezinga lobundlobongela, esithi uMzantsi Afrika usemfazweni. Kubulewe umntu wamnye ngelixesha kubanjwa isine xa bekuphangwa iMall Of Africa ngoLwesithathu eRhawutini.

Konakele uloliwe kufutshane nesikhululo saseBellville eKapa ngentsasa yangoLwesine. Isithethi sika-Metrorail sithi, loo loliwe uphume kumzila wawo wabangela ukulibaziseka kwenkonzo zikaloliwe konzakala nabantu ama-20.

Equkumbela ubungqina bakhe phambi kwekhomishoni yokuthinjwa kwelizwe, uHlaudi Motsoeneng ugxininisile ukuba nguye owazisa ushishino phakathi kwelijelo neMultichoice kwaye udinga ukubuyekezwa ngoku.

Abamele ingxoxo zetyala lerestyu, iDros ngoLwesine babongoze iNkundla ePhakamileyo ePitoli igwebe umrhanela Nicholas Ninow ngokobungqina obunikezwe yilentonjazanana ineminyaka esixhenxe, ilixhoba. Ebenikeza ubungqina phambi kwenkundla ngoLwesithathu. UNinow kulindeleke agwetywe ngoMvulo weveki ezayo.

Usapho lukaRobert Mugabe luthi loo wayesakuba ngumongameli wazeZimbabwe akazukungcwatywa ngeCawe, kwaye lufuna umngcwabo wabucala. Usapho lukaMugabe belubambe intlanganiso nomongameli Emmerson Mnangagwa emva kwemini namhlanje.Abemi bamazwe angaphandle baseNigeria abafuna ukubuyela emakhaya kulandela uhlaselo lakutshanje bathintelwa zimpepha ezifunwayo.